Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Őszi tenyészvizsga vizslafajták részére

 


ŐSZI TENYÉSZVIZSGA
VIZSLAFAJTÁK RÉSZÉRE
(ŐTV)
 
I. Általános rendelkezések:
 
1. A vizsga célja: megállapítani a fiatal vizsla természetes, örökletes adottságait különös képen a vadászatra való rátermettségre, amelyek, mint jövendő tenyészvizslánál nagy figyelmet érdemelnek. Fontos az idegrendszeri szilárdság ismételt vizsgálata is.
 
2. A vizsla vadászatban való bevezetése mezőn és vízen erre az időre már befejeződik. Így a kiképzés már gyakran fedi a természetes adottságokat. A bírónak ezért különösen nagy figyelmet kell szentelni az örökletes tulajdonságok kifejeződésére.
 
3. A vizsga rendezésének fő követelménye: szárnyas vadban és nyúlban gazdag terület és kellő nagyságú náddal benőtt vizes terület, melyben a vizsla úszni tud.
 
4. Amennyiben egy bírói kör az összes feladatot bírálja, legfeljebb 8 kutyát lehet beosztani a csoportba.
 
II. feladatok részletes ismertetése:
 
A.        MEZEI MUNKA
 
1. Orrhasználat, orrjóság: (6)
A kutya orrjóságát a teljes mezei munka során kell értékelni. Az elbírálásnál értékelni kell: milyen távolságról észleli a kutya a vadat, hogyan használja ki a szelet, a keresés irányát, terepadottságokat, szél erősségét, a levegő nedvességtartalmát és hőmérsékletét, a vad fajtáját; a magabiztosságot a jelzésekben; valamint a kutya reagálását olyan vadnyomokra, ahonnan nem látta a vadat szökni, illetve menekülni
A nyúl kihagyása nem jelenti azt, hogy a kutya biztosan rossz az orra.
Azt a távolságot, ahonnan a kutya a vadat állja, itt nem kell figyelembe venni (inkább azt milyen távolságról jelzi.)
Jó orrhasználat abban jut kifejezésre, hogy a vizsla mindig a szélre fordul, fejtartását a jó szélirány felé igazítja, tempóját az orrjósághoz, az adott terepadottságokhoz szabja. Fejét keresés közben magasabban tartó vizslának mindig jobb az orra, mint a talajt állandóan szimatoló, csapázgató vizslának.
Az orr elbírálásához alapos megfigyelés, tudás, tapasztalat szükséges. A végső értékelés megállapításánál figyelembe kell venni az „elveszett vad keresése légszimattal” feladatnál tett, orrjóságra vonatkozó megjegyzést.
 
Hibák:
A vad megközelítése kis távolságra jó széllel.

A vad kihagyása, vagy ha beleszalad a vadba.

Stabil állás vad nyomon, csapán, a vad fekvőhelyén, stb.

Állandó földön szimatolás, csapázgatás, alacsony fejtartás.

 
2. Keresési mód (6)
A megfelelő gyors, egyenletes tempójú, tervszerű, céltudatos, kitartó keresés a követelmény, túlnyomórészt vágtában – de legalább ügetésben - , magas fejtartással, állandó orrhasználatot és vadászszenvedélyt tükrözően. A keresési stílus összetevője a harmonikus, fajtára jellemző mozgás és fejtartás is. A gyorsabb keresés előny mindaddig, amíg a tempóval összhangban van és a körülményekkel, és nem megy az eredményesség (a vad megtalálása) rovására. A keresésnek tükrözni kell a vadászszenvedélyt és a találni akarást. Lekeresetlen terület lehetőleg ne maradjon, a fordulókat a szélhez igazítsa. Megfelelő körülmények esetén a kb. 80-100 lépés szélesség elvárható a 4-es osztályzathoz. Minimális követelmény az 50-60 lépés keresési szélesség.
A keresés időtartama minden kutyának legalább 10 perc legyen, de a hiteles bírálat érdekében ezt a bírók meghosszabbíthatják néhány perccel.
Hibák: A fent ismertetettektől való eltérés hibának számít,

Tervszerűtlen keresés,

Csak homlokszéllel (előre) keresés,

A vezetőhöz való túlzott kötődés vagy a kapcsolat hiánya,

Lassú mozgás,

Keresés orrhasználat és találni akarás nélkül.

 
3. Vad jelzése, ráhúzás, utánhúzás (4)
Keresés közben az észlelt vadat a kutyának magabiztosan és egyértelműen jeleznie kell.
A jelzés után, a szituáció és a vad viselkedése függvényében a kutya vagy azonnal áll, vagy lassuló mozgással a vadra ráhúz, majd a vadat határozottan állja.
Állás után, ha a vad előtte fut, utána kell húznia úgy, hogy őt a gazdája követhesse. Utánhúzáskor a kutya mindig a vezetője előtt, lehetőleg önállóan dolgozzon, maradjon kontaktusban a vaddal.
A kutya vezetője nem előzheti meg a kutyát, nem keresheti a vadat, a kutya és a vad között nem mozoghat, kivéve, ha a bíró a meglapuló vad felkeltésére utasítást ad. Megengedett az utánhúzásra való diszkrét biztatás vagy a kutya csitítása.
Hibák:

túl gyors utánhúzás

a vad kinyomása parancs nélkül

utánhúzás hiánya

ha nem lesz meg a vad

 
4. A vadmegállás (5)
Keresés közben a kutyának a talált vadat annyi ideig nyugodtan, biztosan és fajtára jellemző módon állni, amíg a vad föl nem kel, vagy fel nem keltik.
Vadnyomot, fekhelyet a kutyának csak rövid állással szabad jeleznie. A bizonyíthatóan háromszori vad kihagyás (vad meg nem állás) 0-val osztályozandó.
Hibák:

rövid vagy nem biztos állás

a vad idő előtti felrebbentése

üres állás

ha parancsra áll

vad megtagadása (nem állja meg, elfordul és továbbmegy a megtalált vadtól)

 
5. Viselkedés vadkelésre (3)
A kutya a gazdája által felkeltett, vagy menekülő szárnyas vagy szőrmés vad kelésére viselkedjen nyugodtan, maradjon helyben. Maximális osztályzatot csak az a kutya kaphat, amelyik a vezető egy parancsára helyben marad. Elfogadható, ha a vizsla beugrik, de a vezető 6-8 lépésen belül leállítható.
Hibák:

a menekülő szárnyas után perdül vagy ugrik

engedetlenség

egészséges szárnyas vad megfogása

ha a kutya szőrmés vadat üldöz, de gazdája parancsára abbahagyja, legfeljebb 3-as osztályzatot kaphat

ha a kutya élő szőrmés vadat fog (nyúl, üregi nyúl), legfeljebb 2-es osztályzatot kaphat

többszöri utánperdülés és vadűzés, valamint többszöri élővad megfogás esetén 0 az osztályzat.

 
6. Viselkedés lövésre (3)
Vizsgán a vadat nem lőjük meg. A lövés után a kutyának nyugodtan kell viselkednie, helyben kell maradnia. A feladat akkor ért véget, amikor a bíró utasítására a vezető pórázra veszi kutyáját. Maximális osztályzatot csak az a kutya kaphat, amelyik a vezető parancsára helyben marad. Elfogadható, ha a vizsla beugrik, de a vezető 6-8 lépésen belül leállítja. Lövésfélő vagy lövésérzékeny kutya a vizsgából kizárandó.
 
7. Engedelmesség mezőn, vezethetőség (3)
Ezt a feladatot a teljes mezei keresés során kell bírálni. A kutya kéz és/vagy hangjelre reagáljon és hajtsa végre vezetője parancsát.
A vezethetőség a vezető és vizsla közötti együttműködés feltétele. Ezt beszámítjuk az engedelmesség osztályzatába.
A vezethetőség fejezi ki a vizsla irányíthatóságát, az állandó kapcsolattartását a vezetővel, valamint az állandó készenlét a vezető parancsainak teljesítésére. Az engedelmesség a jó kiképzés kifejezője, előfeltétele a vadászati használhatóságnak. Az osztályzat megállapításánál figyelembe kell venni az 5. 6. feladatnál nyújtott teljesítményt is.
 
8. Lőtt vad megkeresése légszimattal (4)
Idő: 15 perc
A légszimattal keresés lényege, hogy a kutya bárhol megtalált, kihűlt vadat felvegye, és vezetőjéhez vigye.
Ezt a gyakorlatot növényzettel borított területen végezhetjük el, egy kihűlt szárnyas vad kihelyezésével.
A vezető kutyáját 50 méterről, a bírók által kijelölt helyről keresésre küldi. A vizsla önállóan, lehetőleg irányítás nélkül végezze munkáját. (Ha a kutya lényegesen elhagyja a képzeletben kijelölt keresési területet, a vezető visszairányíthatja oda – ez nem jelent hátrányt az értékelésnél)
4-es osztályzatot akkor kap a kutya, ha a körülmények között elvárható gyorsasággal teljesíti a feladatot. Hiába, ha túl sokat kell irányítani, buzdítani. Amennyi a vad megtalálásakor azt nem veszi fel, véglegesen 0 osztályzatot kap.
A bíró a munka során figyelje meg a kutya orrjóságát, orrhasználatát is, és tegyen erre vonatkozó megjegyzést a bírálati lap megfelelő rovatába.
 
9. Lőtt vad elhozás (3)
A korrekt elhozás követelmény, de az átadáshoz egy parancs adható.
 
 
10. Szárnyas vonszalék kidolgozása (4)
Idő: 5 perc
A szárnyas vonszalékot 150 méter hosszan, két töréssel húzzuk.
Értékelés az általános rendelkezésekben leírtak szerint.
 
11. Szárnyasvad elhozás (3)
A korrekt elhozás és átadás követelmény, de az átadáshoz egy parancs adható. Értékelés az általános rendelkezésekben leírtak szerint.
 
 
12. Nyúlvonszalék kidolgozása (4)
Idő: 5 perc
A nyúlvonszalékot 300 méter hosszan, két töréssel húzzuk. Értékelés az általános rendelkezésekben leírtak szerint.
 
13. Szőrmés vad elhozás
A korrekt elhozás és átadás követelmény, de az átadáshoz egy parancs adható. Értékelés az általános rendelkezésekben leírtak szerint.
 
B.        VÍZI MUNKA
14. Kajtatás nádban lőtt vad megkeresésével (5)
Idő: 10 perc
 
A feladat lényege, hogy a kutya a kijelölt szakaszt keresse át, hogy az onnan kinyomott felkeltett vadat a vadász lelőhesse, illetve találja meg az oda esett lőtt vadat.
A bíró a lőtt kacsát előzőleg bedobnak a nádasba, és a kutya indítási helyét úgy határozzák meg a terep nehézsége függvényébe, hogy a kutyának kb. 5-6 percet kajtatni kelljen.
A kutyának gazdája parancsára a nádat készségesen, megfelelő szélességben és mélységben (mély vízben lévő nádrészeket is beleértve) módszeresen kell átdolgoznia. A kutya dolgozzon önállóan, de vezetőjével maradjon kapcsolatban. A kutya élénkítése és csendes irányítása nem hiba. A vezető követheti kutyája munkáját a nád szélénél. Ha a kutya kijön a nádból, vezetője utasítására vissza kell fordulnia. A megtalált vadat fel kell vennie, el kell hoznia és szabályosan átadni vezetőjének. Amennyiben a vad megtalálásáig a kutya kajtatott legalább 5 percet, a bíró utasítást adnak a munka folytatására.
 Minden kutyának külön nádszakaszt kell biztosítani.
Hibák: az önállótlan munka, túl gyakori vagy túl hangos bíztatás, ha kikerül a kézből, és nem tart kapcsolatot vezetőjével, ha nem keresi át a rendelkezésére álló területet, ha nem találja meg vagy nem hozza el a vadat.
A vad szintidőn belüli meghozása nélkül a feladat értékelése: 0, azonban, amennyiben a bíró úgy ítéli meg a körülményeket és a terep nehézségét, további 5 perc munkaidő engedélyezhetnek, egy új vad bedobásával.
A vad elhozását és átadását a 14. feladatnál kell értékelni.
 
Forrás:MKOSE Kutyaiskola