Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Beagle munkavizsga

                                                            

                                                              BEAGLE MUNKAVIZSGA

(Ezen Szabályzat szerint vizsgáztathatók az egyéb,
nem nagyvad hajtásra használt kopófajták)
 
I.       Általános rendelkezések
 
  1. A beagle angol kopófajta, melyet eredeti hazájában falkakopóként nyúlhajtásra használtak, és melyet gyalog követtek. A falka általában 6-12 kutyából állt, de ennél népesebb is elképzelhető. Magyarországon az érvényben lévő vadászati törvény szerint eredeti munkájában nem használható. A munkavizsga célja tehát, hogy elbíráljuk a beagle idegrendszeri szilárdságát, orrjóságát mesterséges vércsapán, illetve taníthatóságát, fegyelmezettségét.
  2. A munkavizsga letételének alsó korhatára 8 hónap.
  3. A vizsga szabályzata alapján verseny is rendezhető, beaglek és rokon fajtáik (más basset fajták) számára.
  4. A fajta az FCI által a nemzetközi Champion cím viseléséhez munkavizsgára kötelezett fajták közé tartozik.
 
II.    A vizsgafeladatok ismertetése:
 
A vizsga részei:
 
·         Vezetékmunka mesterséges vércsapán
·         Fegyelmi gyakorlatok
·         Az idegrendszer vizsgálata
 
  1. Vezetékmunka mesterséges vércsapán
A vércsapa hossza 600 m, 2 tompaszögű töréssel, a felhasznált vér mennyisége 0,25 liter. A vezetékmunkához 6 m hosszúságú vezeték használható, melyet csapakövetésnél teljes hosszában ki kell ereszteni. A vezető nem mehet a kutya előtt, nem használhatja a vezetéket a helyes irányba történő tereléshez.
Induláskor a bíró megmutatja a csapa kezdetét, melyet a vezető szemrevételez, majd megállapítja irányát. Ezután kutyájával a csapát felveteti és teljes vezetékhosszra kiengedve, elkezdik a munkát. A kutyának nyugodt tempóban, leszegett orral kell követnie a csapát. Fontos, hogy a beagle a munka végéig megőrizze lelkesedését és a csapa végéig pontosan, érdeklődve dolgozzon.
 
Nem hiba, ha a kutya röviden letér a vércsapáról, majd magát korrigálva azt ismételten felveszi.
A munka során a vezető halk szavakkal biztathatja kutyáját, csapakövetés közben megállíthatja, lefektetheti, majd továbbindíthatja.
A vadhoz érve a kutya ráncigálhatja, szaglászhatja, ugathatja a vadat, de kikezdenie nem szabad.
A kutyát – a csapáról való letérés esetén – kétszer lehet ismételten csapára tenni. A bíró akkor rendeli el az ismételt csapára tételt, ha a terepadottságok figyelembe vételével a kutya kb. 30-40 méterre eltávolodott a csapától és arra magától nem találna vissza.
Ha a vezető észreveszi, hogy kutyája letért a csapáról és magától visszateszi, nem számít ismételt csapára tételnek, de a bizonytalankodást az értékelésnél figyelembe kell venni.
Hibának számít, ha a kutya nem érdeklődik a csapa iránt, idegen nyomra tér át és vissza kell helyezni az eredetire, ha a vezető nem engedi ki teljes hosszon a vezetéket, ha gyeplőzve próbálja irányítani a kutyát, vagy hátrafordulva a bírónak kitett jelzéseket figyeli.
Ha a kutya harmadszor is letér, akkor ezt a feladatot nem teljesítette és kizárja magát a munkavizsga további részéből.
 
Bírálati szempontok:
 
1.1           Munkastílus: A bírálatnál fontos szempont, hogy a kutya a csapán kellő higgadtsággal, koncentrálással dolgozik-e, a külső tényezők mennyire zavarják. Fontos, hogy külső környezeti inger ne térítse el munkájától. Kívánatos, hogy mélyen tartott fejjel csak a talajon és növényzeten lévő nyomokat keresse.
1.2           Csapázókedv, akarat: Bírálni kell, hogy a kutya szívesen, szenvedélyesen keresi-e a nyomot, a nehezebb szakaszokon is kitartóan folytatja-e a munkát.
1.3           Nyombiztosság:Figyelni kell, hogy a kutya kellő következetességgel, magabiztosan követi-e a csapát, tévesztés esetén milyen hamar korrigálja magát vagy a vezetőnek kell visszatenni a helyes nyomra. Az esetleges idegen nyomokat hagyja figyelmen kívül vagy csak egész röviden mutassa meg, de magától térjen vissza a követendő csapára.
1.4           Együttműködés a vezetővel: Fontos, hogy a kutya önállóan, magabiztosan kövesse a nyomot, de emellett tartsa a kapcsolatot a vezetővel, vegye figyelembe a vezető utasításait (pl. a tempóra vonatkozóan), szükség esetén a vezető vissza tudja hívni, le tudja fektetni kutyáját.
 
  1. Fegyelmi gyakorlatok:
 
2.1           Vezetékre vétel: A gyakorlatot mezőn vagy nagyobb nyílt területen végezzük. A gyakorlat elején a vezet a kutyát szabadon engedi. Kis idő elteltével a szabadon futkározó kutyát vezetője magához hívja. A kutyának a vezetőjéhez kell mennie, és eltűrnie, hogy a pórázt rácsatolja. A feladat értékelésénél figyelembe kell venni, hogy a vezető hány vezényszót adott, illetve, hogy a kutya milyen hamar ért a vezetőhöz.
2.2           Pórázon vezethetőség: A gyakorlatot mezőn illetve rudas erdő szélén végeztessük. A kutya nem viselhet szorító vagy szöges nyakörvet. A kutya a bíró utasítására vezetője mellett halad egyenesen, majd szintén utasításra bel és jobb irányba fordulatokat végez. A lényeg, hogy szemléltesse beagle-je vezethetőségét. A kutya nem rángathatja, nem húzhatja a pórázt, nem vontathatja magát. Az erdőben nem akadhat fenn a fákon.
A feladat végrehajtása közben – a bíró figyelmeztetése után – kb. fél perces közzel egy segítő két lövést ad le sörétes lőfegyverből, a kutyától legalább 20 méter távolságra. Maximális osztályzatot kaphat az a kutya, amelyik a lövésre érdeklődő, vagy közömbös. Amennyiben megijed, de egy parancsra folytatja a munkát, osztályzata maximum 2-es lehet. Ha ijedtsége nem múlik el, rángatja a pórázt vagy nem vezethető tovább, a vizsgából 0-s osztályzattal kizárásra kerül. A származásregisztrációs lapjára rá kell vezetni: „lövésfélő”.
2.3           Elfektetés:
Elfektetés szabadon: A vezető a kutyát a bíró által megjelölt helyen, lehetőleg mezőn vagy erdő szélén elfekteti, majd eltűnik a kutya szeme elől. 5 perc elteltével visszatér kutyájához, és vezetékre veszi. Az elfektetés ideje alatt a kutyának nyugodtan a helyén kell maradni, nem baj, ha felül, vagy feláll, de az elfektetés helyétől 5 méternél többre nem távolodhat el. Hiba, ha a kopó ugat, vagy nyüszít. Amennyiben ezt a gyakorlatot rögzített pórázon hajtja végre, az „Elfektetés rögzített vezetéken” feladatot hajtja végre. Azonban a kutya ez esetben sem nyugtalankodhat, nem rághatja, rángathatja a vezetéket. Ha a feladatot rögzített vezetéken hajtja végre, legfeljebb II. díjban végezhet.
 
III.       A vizsga értékelése:
 
A munkavizsga akkor eredményes, ha a kutya megszerezte az összes pontszám legalább 50 %-át, és nincs 0-s osztályzata. A sikertelen vizsga tetszőleges időpontban ismételhető.
 
Díjba sorolás feltételei:
 

 

I. díj:
70-80 pont
+ a nyombiztosságra legalább 3-as osztályzat,
+az elfektetés szabadon teljesítve.
II. díj
56-69 pont
III. díj
40-55 pont
 
 
Beagle munkavizsga bírálati lap
 

 

Feladatok
Értékszám
Osztályzat
Pontszám
Fegyelmi fázis
 
 
 
Vezetékre vétel
1
 
 
Pórázon vezethetőség
2
 
 
Viselkedés lövésre
3
 
 
Elfektetés szabadon
2
 
 
Elfektetés rögzített vezetéken
1
 
 
Vércsapa fázis
 
munkastílus
3
 
 
csapázókedv, akarat
3
 
 
nyombiztosság
4
 
 
Együttműködés a vezetővel
2
 
 
Összesen:
80
MINŐSÍTÉS
 
 
 
Forrás:MKOSE Kutyaiskola